SERVICII

Audit Financiar

Audit financiar/statutar

Audit intern

Membră a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, societatea noastră oferă atât servicii de audit financiar cât şi servicii de audit intern în conformitate cu Standardele Internationale de Audit şi în acord cu prevederile româneşti în domeniu.

Consultanta

Consultanţă fiscală

Ca membri ai Camerei Consultantţilor Fiscali din România, oferim clienţilor noştri consultanţă fiscală vizând toate impozitele şi taxele prevăzute în legislaţia românească. Bazându-ne pe o solidă experienţă în domeniul fiscalităţii şi al contabilităţii oferim cele mai bune soluţii practice la problemele cu care vă confruntaţi în relaţia cu autorităţile fiscale.